มีเดีย แอสโซซิเอ็ตเต็ท ฉลองครบรอบ 37 ปี!
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด ครบรอบ 37 ปี มอบเงินบริจาค จำนวน 600,000 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก ร.พ.ศิริราช
1,305สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัดและวารสารการเงินธนาคาร มอบเงินบริจาคจากกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานครบรอบ 37 ปีของบริษัท จำนวน 600,000 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก ร.พ.ศิริราช โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์พิสิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย ภาคนี-ภริตา-กวิน วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และพรพิมล คูอนุพงศ์  บรรณาธิการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561   ที่ผ่านมา ณ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

Top